Sverige tar ledartröjan i nordiskt AI-samarbete

Beslutet att samarbeta kring AI togs på ett ministermöte mellan de baltiska och nordiska minstrarna i veckan.

– Vår region är idag Europas ledande inom digitalisering. Dagens AI-deklaration innebär ett utökat samarbete mellan länderna. Nu tar vi i Sverige också på oss att leda det nordiskt-baltiska samarbetet in i nästa steg genom att driva arbetet framåt och föreslå nödvändiga åtgärder, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson, i en kommentar.

Läs också: AI-explosion i Sverige – staten pumpar in pengar i hundratals projekt

Samarbetet har som syfte att utveckla och främja användningen av AI för att tjäna människor bättre. För att nå dit ska man bland annat skapa bättre möjligheter till kompetensutveckling för att myndigheter, företag och organisationer ska använda AI mer och öka tillgången på data så att AI kan användas till att ge bättre service till invånarna.

Dessutom ska man utveckla etiska riktlinjer, standarder, normer och principer för när och hur AI ska användas och arbeta för internationella standarder för sådant som infrastruktur, hårdvara, mjukvara och data så att integritet, säkerhet, användbarhet och mobilitet tas till vara.

This is a Syndicated article!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *