Australisk segermaskin – kan bli Elitlopps-häst?

Advertisements By Daniel Olsson 16 december 2018 kl. 12:44 När finalen av Inter Dominion kördes i Australien på lördagen, motsvarade segermaskinen Tornado Valley förväntningarna. Nu kan succéhästen bli ett av vårens exotiska inslag i Elitloppet. Efter att inte ha körts sedan 2012 återkom Oceaniens för-nämsta race för travarna, Inter Dominion …